logo
new-article

Mladi preduzetnici Kolašina predložili ukidanje lokalnih poreza

Preduzetnički klub Kolašin na jučerašnjem događaju (28.05), koji je okupio predstavnike lokalne samouprave i mlade preduzetnike/ce podnio je Inicijativu za osnaživanje mladih kojom se traži konkretno olakšavanje poslovanja mladim preduzetnicima/cama a odnosi se na poreske olakšice za mlade preduzetnike/ce do 35 godina, konkretno na subvenicionisanje odnosno oslobaðanje od lokalnih nameta. 

Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore, u čijem je sastavu Preduzetnički klub Kolašin, ocijenio je da je jedan od gorućih problema opštine Kolašin iseljavanje mladih, djelimično prouzrokovano visokom stopom nezaposlenosti, nemogućnošću profesionalnog usavršavanja i ostvarivanja što će dugoročno rezultirati starenjem radne snage i nedostatkom iste, a samim tim i usporiti ekonomski rast i razvoj opštine.

Potpredsjednik opštine Kolašin Vasilije Ivanović istakao je da Opština radi na stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj preduzetništva i da će mladi uvijek imati podršku pri samozapošljavaju, navodeći i programe podrške razvoju kao i opredijeljena budžetska sredstva, kako bi se osnažili mladi a samim tim i zadržali u Kolašinu.

Koordinatorka Preduzetničkog kluba Kolašin Kristina Tomović pohvalila je korektan odnos Opštine prema aktivnostima koje Klub sprovodi, ističući da Kolašin kao manja opština, ali sa velikim prirodnim bogatstvom, dobrim geografskim položajem i podsticajnom lokalnom politikom razvoja preduzetništva, može postati centar preduzetništva mladih, ulažući u ideje koje su brzorastuće sa tendencijom da postanu dominantne na trzištu. Kako bi održao korak sa ostatkom razvijenog svijeta, zadržali mlade i podstakli ih na samozapošljavanje neophodno je preduzeti konkretne korake, što su mladi preduzetnici/ce i učinili podnošenjem Inicijative.

Ukidanje lokalnih poreza, odnosno oslobaðanje prireza za sve mlade preduzetnike/ce koji razvijaju sopstveno poslovanje na teritoriji opštine Kolašin, prokomentarisao je i Vuk Vuković, sekretar za finansije opštine Kolašin, inicirajući formiranje radne grupe kako bi se uradila detaljna analiza predmetne inicijative uz konkretne kriterijume i ograničenja, a koja bi kasnije bila upućena na dalju poceduru.

Iz Unije mladih preduzetnika smatraju da će se implementacijom Inicijative drastično smanjiti ulazna barijera za otvaranje sopstvenog preduzeća a Opštini omogućiti dugoročne benefite i profit kada preduzeće postane profitabilno. Nadalje, dugoročno će se zadržati mladi u opštini jer će im biti olakšano poslovanje u Crnoj Gori, a i dovešće do smanjenje sive ekonomije jer će ovakva fiskalna politika dati podsticaj mladima koji rade na sivom tržištu da se zvanično registruju, i propisno obavljaju svoje poslovanje.

Preduzetnički klub Kolašin je pokrenut u saradnji sa UMPCG i Opštine Kolašin. Osim Kolašina Preduzetnički klubovi su pokrenuti u sljedećim opštinama: Tuzi, Bar, Kotor i Danilovgrad, koji će takođe iznijeti po jednu Inicijativu koja će doprinijeti boljem položaju mladih preduzetnika/ca.

Osnivanje Preduzetničkih klubova je podržano kroz program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment), koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

“Najbolji način da predvidimo budućnost je da je stvorite” P. Drucker

Kontaktirajte Uniju

info@umpcg.me

unijamladihpreduzetnika@gmail.com

Omladinskih Brigada 16, 81000 Podgorica, Crna Gora

Društvene Mreže

logo

Designed by QQRIQ™

Built by Starko™