logo
new-article

Preduzetnički klub Tuzi nadležnima uputio inicijativu

Preduzetnički klub Tuzi na jučerašnjem događaju (07.06.2024.) koji je okupio predstavnike/ce lokalne samouprave i mlade preduzetnike/ce podnio je Inicijativu za osnaživanje mladih preduzetnika/ca kroz pokretanje svojevrsnog mentorskog programa u sklopu nadležnog Sekretarijata koji bi pružao kontinuiranu podršku mladim preduzetnicima/cama u njihovom osnaživanju i podsticanju samozapošljavanja i preduzetništva, a konkretno u aspektima poslovnog planiranja, marketinga, mogućnostima finansiranja, zakonodavstva i tržišnih trendova.

Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore, u čijem je sastavu Preduzetnički klub Tuzi istakao je da jedan od ključnih prioriteta opštine Tuzi mora biti jačanje ekonomije kroz razvoj i rast malih i srednjih preduzeća kao i unapređenje poslovnih vještina i kapaciteta mladih preduzetnika što bi doprinijelo stvaranju novih radnih mjesta, pokretanju inovacija i obezbjeđivanju održivog ekonomskog razvoja. Bulatović se zahvalio predstavnicima Opštinie koji je  prepoznala značaj kluba i pokazali spremnost za saradnjom koja će se intezivirati u narednom periodu.

Potpredsjednik Opštine Tuzi, Fisnik Gjokaj istakao je da se trude da mladima obezbijede povoljan poslovni ambijent kako bi uticali na problem iseljavanja, i da će u budućem periodu težiti ka tome da motivišu mlade da se organizuju, da zahtijevaju promjene na jedan opipljiv način, osluškujući njihove potrebe sa ciljem da im se obezbijede i poboljšaju uslovi za rad.

Prisutnima se obratio i državni sekretar Ministarstva javne uprave Naim Djokaj koji je istakao da je uloga mladih preduzetnika u sistemu od ključnog značaja za uvoðenje novih ideja u tradicionalne poslovne modele, i da preduzetništvo mladih nije samo sredstvo za ekonomski napredak, već i za društvenu transformaciju, jer inovacije koje unose mladi često vode ka održivim rješenjima za mnoge izazove sa kojima se kao država suočavamo. Kako je kazao Vlada Crne Gore prepoznaje značaj mladih preduzetnika i posvećena je pružanju podrške kroz različite programe i stategije koje se fokusiraju na ključne aspekte koji mogu pomoći mladima da uspješno započnu i razvijaju svoje poslovanje.

Koordinator Preduzetničkog kluba Tuzi Demir Drešević iznio je inicijativu kojom mladi preduzetnici traže da nadležni sekretarijat u skladu sa svojim kapacitetima obezbijedi mentorsku podršku mladima koji imaju ili planiraju pokretanje sopstvenog biznisa, a koja se odnosi na informisanje i savjetovanje. Kako ističe Drešević program mentorske podrške predstavlja ključni korak ka stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja za mlade preduzetnike u opštini Tuzi jer podsticanje mladih da se bave preduzetništvom donosi brojne prednosti kako za pojedince, tako i za zajednicu jer omogućava mladima da postanu ekonomski nezavisni, smanjujući stopu nezaposlenosti i stvarajući nova radna mjesta, čime se obezbeđuje dugoročan ekonomski i društveni napredak, kako opštine Tuzi tako i cijele Crne Gore.

Adela Bahović, koja je na čelu Sekretarijata za razvoj i projekte, je pozvala mlade preduzetnike/ce da iniciraju sastanak na kojem će detaljno razmotriti plan mentorstva. Predložila je i model dalje saradnje između UMPCG i Opštine Tuzi i da bi kroz zajedničko apliciranje na projektima mogli odgovoriti na potrebe mladih preduzetnika/ca.

Preduzetnički klub Tuzi je pokrenut u saradnji sa Unije mladih preduzetnika Crne Gore i Opštine Tuzi.

Osnivanje Preduzetničkih klubova je podržano kroz program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment), koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

“Najbolji način da predvidimo budućnost je da je stvorite” P. Drucker

Kontaktirajte Uniju

info@umpcg.me

unijamladihpreduzetnika@gmail.com

Omladinskih Brigada 16, 81000 Podgorica, Crna Gora

Društvene Mreže

logo

Designed by QQRIQ™

Built by Starko™