logo
new-article

Održive Kreativne Industrije

Projekat ima za cilj jačanje nacionalne ekonomije kroz socijalno preduzetništvo, sa posebnim fokusom na zapošljavanje mladih, promovisanje socijalnog preduzetništva i održivi razvoj mladih iz oblasti socijalnog preduzetništva. Aktivnosti projekta obuhvataju grupu mladih koji nijesu zaposleni, osposobljavajući ih kroz obuke koje kombinuju meke vještine, IT, tehničke i digitalne vještine, praktični rad iz oblasti kreativnih industrija sa fokusom na zanatstvo i cirkularnu ekonomiju.

Period realizovanja: 01. oktobra 2023 – 31. decebra 2024. godine.

Donator: Projekat je podržan kroz Jednogodisnji akcioni program za Crnu Goru za 2020. godinu „Podrška pametnom i inkluzivnom rastu - zapošljavanje i socijalna inkluzija” koji finasira Evropska Unija, a sufinansira Vlada Crne Gore.

“Najbolji način da predvidimo budućnost je da je stvorite” P. Drucker

Kontaktirajte Uniju

info@umpcg.me

unijamladihpreduzetnika@gmail.com

Omladinskih Brigada 16, 81000 Podgorica, Crna Gora

Društvene Mreže

logo

Designed by QQRIQ™

Built by Starko™