logo
new-article

Unija mladih preduzetnika Crne Gore je sa svojim članovima i članicama formirala 2 koordinaciona odbora.

Prvi od ova dva odbora je Odbor zajednica i umrežavanje. Njegova misija je da postakne saradnju i razmjenu resursa između poslovnih subjekata u Crnoh Gori i regionu. Izgradnja snažne mreže saradnje ključna je za stvaranje novih poslovnih prilika i poboljšanje poslovnog okruženja. Ovaj odbor će aktivno raditi na uspostavljanju veza, olakšavanju dijaloga i promoviranju partnerstava kako bismo podržali razvoj preduzetništva u našoj zajednici.

Drugi odbor koji je formiran jeste Odbor javno zagovaranje. Ovaj odbor će biti glas naše zajednice preduzetnika/ca u sučeljavanju s politikama i inicijativama koje utiču na poslovni sektor. Njegova uloga je analizirati, promovisati i reagovati na politike koje su od vitalnog značaja za našu zajednicu. Glavni cilj ovog odbora je unaprijediti poslovni ambijent kroz efikasno zagovaranje naših interesa, pružajući konstruktivne prijedloge i rješenja vlastima i relevantnim institucijama.

Pozivamo sve zainteresirane pojedince/ke koji dijele našu viziju i žele se aktivno uključiti u rad naših odbora da se prijave slanjem mejla na: umpcg.sekretar@gmail.com. Vaš doprinos i angažman su od neprocjenjive važnosti za ostvarenje naših ciljeva i stvaranje prosperiteta u našoj zajednici preduzetnika/ca. Zajedno možemo postići velike stvari i oblikovati bolju budućnost za sve nas.

“Najbolji način da predvidimo budućnost je da je stvorite” P. Drucker

Kontaktirajte Uniju

info@umpcg.me

unijamladihpreduzetnika@gmail.com

Omladinskih Brigada 16, 81000 Podgorica, Crna Gora

Društvene Mreže

logo

Designed by QQRIQ™

Built by Starko™