O Nama

O Uniji Mladih Preduzetnika Crne Gore

Unija mladih preduzetnika Crne Gore postoji radi podsticanja preduzetništva među mladim ljudima u Crnoj Gori, starosne granice do 35 godina.

UNIJA

gradi mostove zmeđu mladih ljudi i njihovih biznisa

obezbjeđuje pristup mladim ljudima na obukama koje poboljšavaaju njihove poslovne vještine

budi preduzetnički duh među mladim ljudima u našem društvu

pruža podršku budućim preduzetnicima da ideju pretvore u uspješan biznis

pruža neformalno obrazovanje o preduzetništvu


Vizija UMPCG je nova Crna Gora u kojoj svi mladi ljudi dostižu svoj puni potencijal i sami oblikuju svoju budućnost svojom snagom i samopouzdanjem.

Unija podstiče pravi duh preduzetništva stvaranjem okruženja u kojem mladi preduzetnici mogu da se povežu i podrže jedni druge, čime bi doprinijeli razvoju sopstvenih preduzeća, a pod uticajem najmoćnijih izvora informacija i motivacija na raspolaganju.

Misija Unije jeste da se uspostavi nacionalna komunikaciona i resursna mreža za sve mlade preduzetnike, koja bi ih povezivala i kojom bi se svim mladim preduzetnicima obezbijedile relevantne i pravovremene informacije, koje i jesu najveći alat za jačanje poslovanja.

Unijine aktivnosti jesu, takođe, da učestvovanjem i upravljanjem međunarodnih i nacionalnih projekata stvara i podstiče održivo okruženje za mlade preduzetnike u našoj zemlji.

Kako je sve počelo?

Osnivači Unije pišući blog o preduzetništvu, uviđaju slabu umreženost kod mladih preduzetnika u zemlji i veliki, neiskorišteni potencijal zajedničkog djelovanja. Osnovali smo se da olakšamo i ojačamo poslovanje svima i prokrčimo put za sve buduće mlade preduzetnike.

Naš cilj?

Cilj udruživanja preduzetnika je jasan. Umrežavanje, promocija, jačanje biznisa i stvaranje podsticajnog okruženja za preduzetništvo.